Ana Sayfa İletişim

Son Okuma

Yetki belgesi nedir ? Ne işe yarar ?

Yazar ; Tarih Çarşamba, Ağustos 05, 2009

Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2004 yılında çıkarılan yapan her şirkete ve firmanın almasının zorunluluk dayattığı bir belgedir. Bu belgeyi almak için hiç bir kursa programa katılmanıza gerek yok parayı bastırmanız yeterli oluyor. tarafından çıkarılan bu belge bana göre tamamen bakanlığı bütçe sağlamak amacıyla çıkartılmıştır. Ulaştırma bakanlığına göre ise yetkisiz kişilerin yapmasını engellemektir. Bu ülkede haybi hala yetkisiz bir kişi de de parayı yatırım yetkili bir yapabiliyor. Oysaki bir kurs açılsa insanlar bilinçlendirilse eğitilce ve karşılığında cüzzi bir ücret alınsa daha şık olmaz mı ? Şimdi gelelim konunun hukuksal ve yasal açıklamasına ; Bilindiği üzere 4925 sayılı KARAYOLU TAŞIMA KANUNU’ nun 5. maddesi ile yetki belgesi alma zorunluluğu kanun koyucu tarafından ihdas edilmiş ve ilgili yasa ve buna bağlı yönetmelikle de hangi işi yapanların hangi tür belge almaları gerektiği de yeniden düzenlenmiştir. 2004 yılından bu yana yasanın ve buna bağlı yönetmeliğin uygulanması hep ileri tarihlere ertelenmiş ve herkesin yasa ile ilgili gerekli mükellefiyetleri yerine getirmesi için çok uzun bir süre verilmiştir. Bu süreye uzun diyorum, zira taşımacılık işleri dışında ki mevzuatlarla ilgili yapılan düzenlemelerde, böyle uzun bir sürenin verilmediğini müşahede ediyoruz.

Gelgelelim çıkan yönetmelikle belge almak için gerekli indirimler yapılmış, makul fiyatlarla o işi yapacak taşımacılara gerekli belgeyi almak için her türlü kolaylık gösterilmiş ve gerekli tanıtımlar başta dergimiz olmak üzere Ulaştırma Bakanlığı nezdinde, medyada, yazılı ve görsel iletişim araçlarının tümünde taşımacıların YETKİ BELGELERİ almaları gerektiği ve eğer almazlar ise bu belgeleri ileride çok daha pahallı olarak alacakları ve belgesiz olarak faaliyete devam edildiğinde ise cezai tedbirlerin uygulanacağı hatta araçların dahi trafikten men edileceği hususu defaatle vurgulanmıştır. Buna rağmen bazı vatandaşlarımız “ nasıl olsa bu yasa uygulanmaz, belge de neymiş?, yine ek süre verirler, af çıkar,  gibi “ zihniyetle bu durumu es geçmişler ve yetki belgelerini almamışlardır.

Fakat beklenen durum hiç de öyle olmamıştır. Bir daha ek süre verilmeyerek, Ulaştırma Bakanlığı yasanın uygulanması konusunda iradesini sürdürmüş ve bir çok pilot bölge de polis ve jandarmanın desteği ile gerekli kontrol faaliyetine başlamıştır. Bu nedenle buradan yetki belgesi almayan vatandaşların en kısa zamanda yetki belgelerine başvurmaları gerektiğini bir defa daha vurgulayıp, yasanın yürürlüğe girmesinden ötürü tüm kurum ve kuruluşların yetki belgesi üzerinde hassasiyetle durmaları gerektiğini vurguluyorum. Zira çıkan yasa amir hükümler içerdiğinden bu yasa herkesi bağlamaktadır. Hali hazırda ihale ile taşıt kiralayan özel ya da kamu kuruluşları da yapacakları ihalelerde şartnamelerine gerekli yetki belgelerini belirterek dercetmeli ve yetki belgesi olmayan kişi ya da şirketlere ihaleyi vermemeleri gerekmektedir. Bir sonraki yazımızda inşallah alınması gerekli yetki belgeleri türleri üzerinde duracak ve konu ile ilgili daha detaylı bilgiler vermeye çalışacağım.

Nedim Kayahan

Bir çok şirket ve bireysel olarak belgesini alan kişiler, sabırsızlıkla yetki belgeleri ile ilgili uygulamanın ne zaman hayata geçirileceğini ve yasanın ne zaman tam anlamıyla uygulanacağı hususunu telefon veya e-mail yoluyla sormaktadırlar. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu çıktığı günden bugüne bir çok devrimler getirmiş olup, uygulanması da zamana yayılması gereken düzenlemeleri ihtiva etmektedir. Yasanın tüm amir hükümlerinin bir anda uygulanması bir çok kaosa ve sıkıntılara sebep olacağından uygulanması tedricen olacaktır. Binlerce YTL verip de belge alan bazı şirketler ve şahıslar , halihazırdaki duruma bakıp belgelerini iade etmek ve paralarını geri iade almak için tarafımızdan bilgi almak istemektedir. Türk Hukuk Sisteminde maalesef bu mümkün olmadığından ve başvuru yapılırken de gerekli idari itiraz süreleri ve dava açma süreleri geçmiş olmasından ötürü böyle bir şey mümkün değildir.

Uygulamada böyle bir para iadesinin yapıldığına da henüz rastlanılmamıştır. Bu duruma rağmen, alınmış belgeler şirketler için çok büyük bir kazançtır. Şu an olmasa bile kademeli olarak yasanın uygulamasına geçildikten sonra belge alanlar ne kadar doğru bir karar verdiklerini göreceklerdir. Hatta belge fiyatları zamanla artacağından, belgelerini daha önceleri alanlar, piyasadaki rakiplerinden hep daha ileride olacaklardır. Bu nedenle uygulamayı görmek için, belge alanların biraz daha sabırlı olmaları gerekmektedir. Eeee ne de olsa trafik sabır ister. Henüz belge almayanlar yasanın uygulanmasını istemeseler bile daha geniş bir nazarla ve yasa koyucunun mantığı ile bakıldığında yetki belgeleri sektöre büyük bir kalite ile denetim getirecek hatta ve hatta uzun vadede trafik kazaları oranlarında düşüşler olacaktır. Çünkü karayolunda seyir eden sürücülerin eğitimlerini de içeren uygulamaları içeren yasa, layıkıyla uygulandığında yaşanan bir çok karmaşa ve sorun sona erecektir. Bu söylediklerim belki size ütopya gelmiş olsa bile yasanın tüm mantığı incelendiğinde nihai hedefin bu olduğu görülecektir. Hepinize kazasız belasız günler diler, bir daha ki sayıda birlikte olmayı temenni ederim.

Yetki Belgesi Türleri Çeşitleri

 • A Yetki belgesi: amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
 • B Yetki belgesi: Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
 • C Yetki belgesi: Ticari amaçla uluslararası eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. C Yetki belgesi: Ticari amaçla uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  Ticari amaçla uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
 • D Yetki belgesi: Ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
 • E Yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu ve eşya taşımacılığı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Ticari amaçla yolcu ve eşya taşımacılığı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarına verilir.
 • F Yetki belgesi: Ticari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Ticari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
 • G Yetki belgesi: Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
 • H Yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Ticari amaçla eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
 • K Yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
 • L Yetki belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
 • M Yetki belgesi: Ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.  Ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
 • N Yetki belgesi: Ticari amaçla il sınırları içinde ve yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Ticari amaçla il sınırları içinde ve yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
 • P Yetki belgesi: Dağıtıcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. P1 Yetki belgesi: İl sınırları içinde yapacaklara, Dağıtıcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. P1 Yetki belgesi: İl sınırları içinde yapacaklara,
 • R Yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararasında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilir. Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararasında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilir.
 • T Yetki belgesi: Terminal işletmeciliği yapacak tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Terminal işletmeciliği yapacak tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir.

Yukarıda sayılan belgelerin her birinin bir çok alt türü olup, uygulamada sıkıntı bu belgelerle ilgili hangi işlerin yapılabileceği konusunda odaklanmaktadır. Belgenin uygulamasını yapan her bir kurum, kendi yorumunu işin içine katarak yurdun değişik yerlerinde bir birinden farklı bir çok uygulamanın yer almasına sebebiyet vermektedir. Bu öyle bir hal almış ki bazı ihale şartnamelerinde yukarıda ki yetki belgelerinden hangisine sahipseniz ihaleye katılabilmektesiniz. Bu arada şartnamelerinde hiçbir yetki belgesini aramayan kurumları da göz ardı etmemek gerekir. Bazı belgelerde şirketler ya da şahıslar kendi öz malları ile taşıma yapabilmekte, kiralama yapamamaktadır. Örneğin K yetki Belgesine sahip bir şirket sadece kendi öz malını kullanabilmekte kiralama yapamamaktadır. Bunun için şirketin L ya da N belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir. Buna göre L belgesi ile bu kiralık araçları tüm Türkiye sınırları dahilinde kullanabilirken, N belgesi ile sadece bulunduğu il sınırları içinde taşıma yapabilmektedir.Sizde Yorum Yapın

3 Yorum Görüntülenmekde

 1. metin Dediki:

  ne belgeyimiş bu ya hiçbir boka yaramıyor adamlar zengin, almışlar dışarıya çıkış belgesi ama içerde nakliye yapıyor piyasanın ansı bipliyo ölü fiyatına nakliye yapıyorlar ondan sonra kamyoncu çıldırıyor çıldır tabi kamyoncu ananısımı bibledi hükümetin garibanı kim takar zengin nederse oluyor sende kimsi nalet olası kamyoncu köpeğin bibe değeri bizlerden fazla allah rahmet eylesin yolların efendisine başımız sağolsun dostlar

 2. sekosan Dediki:

  Metin kardeş çok haklısın

  Kamyoncu ölmüş ağlayanı yok

 3. esma sezer Dediki:

  bizim ne işimize yara bu yaaaaaaaa okuyana kadar çooooooooooooook

  zaman kaybettim bu ne yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Uyarı !!!: Yorumunuz Yönetici Tarafından Değerlendirilip Onaylandıkdan Sonra Yazıda Gözükecekdir...