Ana Sayfa İletişim

Son Okuma

Takograf nedir ? Sıfırlamak mümkünmüdür ?

Yazar ; Tarih Çarşamba, Ağustos 05, 2009

Takograf çıktı bozuldu aşağıda bilmeyenler için ayrıntılı bir şekilde anlattım. Takograf yüzünden trafik polisinden kaçabilmez artık imkansız hale geldi. Yurtdışında satılan yasal olmayan bazı yazılımlar sayesinde takografları da yanıltmak mümkün 1000 doları civarı satılan yazılımlar cihaza yüklenerek Takofrafın düzgün çalışmaması sağlanıyor. Kısaca tanımlarsak otobüs, Kamyon ve Tır gibi taşıtlarda bulunan ve yapılan hızı, duraklamaların ve ne kadar direksiyonda kaldığını ölçen cihaz.

Sürücülerin, trafik denetimlerinde ayrıntılı olarak, edilebilmeleri için, Aracın hızını, Aracın kullanım sürelerini, Sürücünün dinlenme süreleri gibi bilgileri, Aracı kullanan sürücünün kimlik bilgileriyle birlikte hafızasında saklayan, istenildiğinde takografın göstergesinden ya da mini yazıcısından, Rapor veya Grafik olarak çıktı vererek, kullanıcısını bilgilendiren bir cihazdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik kanununa göre şehir içi ve şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan otobüs, kamyon ve çekici ağır vasıtalarda takograf cihazının çalışır vaziyette takılı bulunması zorunludur. Başka bir ismi de olarak geçer.

Takosan Otomobil Göstergeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1977 yılında kurulmuş ve 1979 yılında Veglia-Borletti lisansıyla otomotiv sanayinde üretime başlamış. Ayrıca Key Plastics ve Lear gibi firmaların teknik desteği ile plastik parça imalatı gerçekleştiriliyor.1999 yılından itibaren elektronik göstergeler konusunda Johnson Controls, yakıt sistemleri konusunda da Bitron firmaları ile müşterek çalışmalara başlanılmış ve bu firmaların lisanslarıyla üretime devam ediliyor. Takosan, büyük hissedar olarak Nursanlar Holding ortaklığı olup, 1994 yılında Magnetti Marelli Grubu ile ortaklık ilişkisine girmiş. 2000 yılında da aynı konuda faaliyet gösteren Endiksan firmasını bünyesine dahil ederek ticari araç parçaları üretimini de sürdürüyor. 2005 yılı başından itibaren plastik parça üretimi, Tepeören fabrika binasında faaliyetlerine devam ediyor. 2007 yılından itibaren ise yine Nursanlar Holding bünyesinde bulunan Takosan Elektronik firması ile birleşme çalışmalarına başlanmış ve elektronik devre üretimi kapsam içine alınmış.

Takosan, ana otomotiv sanayinin bir yan sanayicisi olarak otomobil, ticari araç, motosiklet ve bisiklet için aşağıda sıralanan ürün çeşitlerini üretiyor: Gösterge tabloları ve alt grupları (kilometre saati, devir sayacı, traktometre, yakıt-hararet-yağ seviye göstergeleri) Komütatörler (kumanda kolları-far/klakson/sinyal kolları, cam silgi kolları, vb)  Zaman saatleri (dijital ve analog)  Yakıt şamandıraları, Müşirler (hararet, yağ basınç),  Takograf,  Taksimetre, Plastik parçalar, Elektronik devreler.Başlıca müşterileri arasında Oyak-Renault, Renault-Dacia, Fiat-Tofaş, Ford-Otosan, Karsan-Peugeot, Beldesan, Otoyol, Otokar, BMC, TTF, Uzel-Al-Ghazi, Toyota, Hyundai, CNH gibi firmalar geliyor.Öncelikle takograf nedir? Dijital takografın özellikleri nelerdir? Ve araçlarda böyle bir sisteme neden ihtiyaç duyuluyor? Takograf, karayollarında oluşabilecek trafik kazalarının asgari seviyeye indirilmesi amacıyla düşünülmüş bir cihazdır. Diğer faydalarına gelince; bir aracı kullanan sürücülerin denetimleri ayrıntılı olarak izlenebilir. Aracın hızını ve kullanan sürücülerin kullanım, mola, günlük ve haftalık dinlenme sürelerinin kimlikleriyle birlikte kaydedilir.

Kaydedilen bu bilgiler kullanıcılar ve yetkililer tarafından istedikleri anda cihaz üzerinde bulunan kumanda düğmeleri yardımıyla ekrandan izlenebilir. Detaylı bilgi için cihaz üzerinde bulunan yazıcı yardımıyla rapor veya grafikler alınabilir, yine sürücüler bu bilgiler yardımıyla çalışma ve dinlenme sürelerini ayarlayabilir. Hız ve süre ihlallerinde ikaz vererek sürücülerin güvenli bir biçimde araç kullanmalarına imkan sağlar. Trafik kazalarının önlenmesinde tüm gelişmiş ülkelerde yük ve yolcu taşımacılığı yapan kamyon, çekici ve otobüs türü araçlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan bu alandaki en önemli cihazdır. Ülkemizde gelinen nokta TSE tarafından yayımlanan ÜBM-03-BK-06:2006-01 Dijital Takograf Cihazları ile ilgili Belgelendirme Kriterleri’dir. Takograf konusunda yapılacak değerlendirmeler de bu kriter üzerinden yapılmalıdır. Bu düzenleme tüm üretici firmaları yeniden takograf tasarımına götürmüştür. Yeni tasarımlarda yeni teknolojilerin kullanılması daha kaliteli ve güvenilir ürünler üretilmesini sağlamıştır. Bu kriterle sürücülerin sürekli kullanım ve toplam kullanım sürelerine ilaveten günlük ve haftalık dinlenme sürelerini de kontrol etmektedir.

Bu durum trafik kazalarını en önemli nedeni olan yorgun araç kullanılması kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. Yine sürücüler cihazın ekranından hız bilgisini, kullanım süreleri bilgilerini ve dinlenme sürelerini izlemek suretiyle çalışma saatlerini ayarlayabilecekleri gibi yapmış oldukları hataları da yine ekrandan veya alabilecekleri 6 farklı rapordan izleyebilir ve kendilerine daha güvenli çalışma zamanı yaratabilirler. Ayrıca takograf hız ihlali ve süre ihlallerinde sesli uyarı yaparak sürücüleri uyarmakta ve kendilerinin istem dışı hatalı kullanımlarının önüne geçmek suretiyle can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Sürücülerini denetim altında tutmak isteyen mal sahiplerinin ve trafik denetçilerinin, üzerlerinden alınabilecek detaylı raporlar yardımıyla en önemli yardımcıları takograf cihazıdır. Trafik kazalarının en önemli iki faktörü yorgun araç kullanma ve aşırı sürat takograf aracılığıyla kontrol altına alınabilmektedir.

Yine kaza istatistiklerine bakıldığında kamyon, çekici ve otobüs türü araçların direkt kazaya sebebiyet vermeseler dahi karıştıklarını göstermektedir.Şu anda sahada dolaşan iki farklı sürücü vardır. 98. Maddeye göre denetlenen ve bu maddeden muaf olan Takograf üreten firmalar karayolları trafik yönetmeliğinin 98. Maddesinin uygulanması için Sanayi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı nezdinde yapılan girişimleri nasıl değerlendiriyor? Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantılara takograf imalatçıları ve sektör temsilcileri katıldılar. Bu toplantıların temel amacı trafik kazalarının asgariye indirilmesi için takograf cihazlarından azami miktarda faydalanmaktı. Bu toplantılarda iki farklı gündem oluştuğunu düşünüyoruz; birincisi cihazların 98. Maddenin gereklerini yerine getirecek biçimde tasarlanması. İkincisi sahada kullanılmakta olan cihazların revize edilerek 98. Maddeye uygun hale getirilmesi. Birinci maddenin muhatabı hiç kuşkusuz üretici firmalar, Sanayi Genel Müdürlüğü ve teknik denetleme için TSE olduğu görülmektedir. Üretici firmalar bu isteği görev sayarak ve önemli kaynaklar ayırarak gerekli çalışmalarını Sanayi Genel Müdürlüğü’nün verdiği tarihe kadar tamamlayarak TSEK belgelerini almışlardır. İkinci maddede ise toplantılarda 98. Maddenin denetlenebilmesinin mevcut takograflarla mümkün olmadığı fikri tüm taraflarca benimsenmesine rağmen, sahada kullanılan cihazların 98. Maddenin gereklerini yerine getirecek biçimde revize edilmelerinin gerekli olmadığını ve mevcut cihazlar üzerinden de bu denetimim yapılabileceğini gündeme getirerek çifte standart oluşturmuşlardır. Şu anda sahada dolaşan iki farklı sürücü vardır. 98. Maddeye göre denetlenen ve bu maddeden muaf olan.

Bu konuda biz Takosan olarak sahada bulunan 98. Maddeye uyumlu olmayan ve halen ülkemizde satışı serbestçe yapılan elektromekanik takograflar üzerinden 98. Maddenin gereklerine uygun olarak denetimlerin yapılabildiği kanaatinde değiliz. Sonuç olarak sürücüler arasındaki bu çifte standardın kaldırılması ve yasaya uygun denetimlerin yapılabilmesi için dolaşımdaki tüm cihazların 98. Maddenin gereklerini yerine getirecek biçimde revize edilmesi gerekmektedir. Bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Şu an gelinen aşama sizi takograf konusunda ileriye yönelik ne gibi beklentilere yöneltiyor ? Dijital takograf uygulaması 01/09/1988 yılından beri ülkemizde uygulanmaktadır. İlk yıllarda kimsenin inanmadığı bir cihaz olarak gündeme geldiğini görüyoruz. Ancak yıllar geçtikçe yeni firmalarında devreye girmesiyle birlikte kullanılmaya ve benimsenmeye başlandığı görülmektedir. Öyle ki kullanılması zorunlu olmayan araçlarda bile firmaların kendi sürücülerinin can güvenliği açısından kullandıkları görülmektedir. Bütün gelişmiş ülkelerde artık takograf yük ve yolcu taşımacılığı yapan kamyon, çekici ve otobüslerin üzerinde olması gereken bir cihaz olarak göze çarpmaktadır. 2006 yılından itibaren AB ülkelerin de 1360/2002, EC 2135/98, EEC 3821/85 regülasyonuna uygun cihazlar kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde bu cihaza geçilmesi gerek kullanıcılara, gerek denetimin altyapısının oluşturulması için devlete önemli mali yük getireceği aşikardır. Bunun olumsuz etkileyeceği yerli üreticilerin çalışanları ve bu firmalara bağlı servislerdeki çalışanların sayısı önemli bir sektör oluşturmaktadır. Dolayısıyla AB takografa geçiş süreci iyi ayarlanmalı ve sınırlar kesin olarak belirlenmelidir. Takograf üretici firmalarla ortak bir görüş birliğine vararak önerilerinizi ilgili resmi kurumlara ilettiniz mi? Takograf üreticileri olarak Sanayi Genel Müdürlüğü, Trafik Daire Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne başvurularımız oldu.

Yapılan çeşitli toplantılarda da düşüncelerimizi ilettik; ayrıca ortak görüşlerimizin yer aldığı sektörün sorunlarını içeren yazıda Sanayi Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Yine Araç Muayene İstayonları’nın özelleştirilmesi neticesinde, 23/9/2004 tarih ve 25592 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının açılması ve işletilmesi ve Araç Muayenesi hakkında Yönetmeliğinde yer alan zorunlu olarak kontrol edilecek parçalar başlığı altında bulunan 7.9. madde takografa yalnızca 3821/85(AT) olarak atıfta bulunması sektörü yeni bir problemle karşı karşıya bırakmıştır. Bu aksaklığın giderilmesi için Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü’ne Takosan yazılı olarak ilgili maddenin ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’ in 7.9. maddesine ÜBM-03-BK-006 nolu kritere uygun olarak TSEK belgesi bulunan cihazların aranması ibaresinin ek bir madde olarak ilave edilmesi için gereğini talep etmiştir. Uygulamadaki eksiklikler giderildiğinde karayollarında güven açısından neler değişecek ? Öncelikle trafik kazalarının en önemli sebeplerinden yorgun araç kullanmanın önlenmesi için çıkarılmış olan yasanın 98. Madde uygulanması ve denetim altına alınması gerekmektedir.

Bunu yapmanın en kolay yolu var olan bir cihazdan, takograftan azami ölçüde faydalanmak gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi içinde çifte standardın ortadan kaldırılması ve sürücülere yasanın izah edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 98. Maddeye uygun cihaz kullanan sürücü cezaya girerken 98. Maddenin gereklerini yerine getiremeyen cihazı kullanan sürücü hatasız araç kullanıyormuş gibi değerlendirildiği zaman öncelikle doğru çalışan cihaza karşı bir mukavemet oluşmaktadır. Eğer tüm bu aksaklıklar ortadan kaldırılırsa kısa sürede takograf cihazının sürücülerin ve denetçiler işlerini kolaylaştıracağını kazalarda önemli azalmanın olacağı görülecektir. Bugün Konya otogarına seyahat bileti almaya gittiğinizde dün olduğu gibi ne kadar hızlı gittiklerinden değil; nasıl güvenli gittiklerini araçlarında takograf bulunduğunu ve kendilerinin takograf cihazına uygun araç kullandıklarını duymaktasınız. Bu durum geçen zaman içerisinde cihazın kendini bu alanda ispatladığını kanıtıdır. Denetimlerde takograf cihazı polisimizin olmazsa olmazı konumundadır. Ve 98. Maddeye uygun cihazlara olan güvenleri tamdır.Sizde Yorum Yapın

5 Yorum Görüntülenmekde

 1. Anonim Dediki:

  bence takograf saçmalıktan başka bi şey deildir

 2. a Dediki:

  bu takolar artık tarih oldu artık yeni sistem var geride kalmayın takip edin

 3. zapas Dediki:

  ENDIKSAN TA GOGRAF EKRAN HIZ YANI TARIHDE OLURSA SIFIRLAMIYOR MANDALI EHLIYET CIKACAK ŞEKILDEBIRAZ FAZLA BUK EHLIYETI HIZLI BİR ŞEKILDE CIKAR MANDALI ORINAL YERINDE HAVAYA KALDIR SIFIRLIYOR BUNEBICIM TAGOGRAF

 4. şöför Dediki:

  ben bu tokonun elinden şaşdım nası ayarlanıyo bilen varmı

 5. b Dediki:

  bence de…

Uyarı !!!: Yorumunuz Yönetici Tarafından Değerlendirilip Onaylandıkdan Sonra Yazıda Gözükecekdir...